October 18th, 2015

Michel Auder at Martos

x < > i
Michel Auder at Martos

Michel Auder, Gemälde I, 2015, 3 channel video installation, Betamax video transferred to digital video, loop, variable