• Corraleros Majugual, Vampiro, 1965, music video, 2 mins 43 secs
  • Víctor González Urrutia, La Mano Peluda, 2010, film, 49 mins 57 secs
  • Ximedia Díaz, Futuro Perfecto, 2010–2012, video, 4 mins 47 secs
  • Camillo Pachón, Spiritus, 2016, Video, 3 mins 16 secs