Eleni Koroneou, Athens
September 25 – November 28, 2015
Images courtesy of Eleni Koroneou, Athens. Photos by Nikos Alexopoulos.