• Rosa Aiello, The Demagogue, 2016, video, 8 mins 41 secs